• English
  • Français
  • Español

Tokyo Winds

Para piano preparado y guitarra electrica.

Estreno mundial.

Yumiko  Segawa,  piano.

Norio Sato, guitarra 

Lieu: 
Shibuya Koendori Classics. Yamate Church B1, 19-5 Udagawa-cho, Shibuya-ku Tokyo, Japón a las 15:00h
Date: 
Di, 23/04/2023